Pomagamy Naszym klientom
od 1996 roku.

Jesteśmy poważną firmą windykacyjną, działającą na rynku nieprzerwanie od 1996 roku, naszą siedzibą jest Tarnów.

Działamy na terenie całego kraju i zagranicą, a naszymi klientami są głównie podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. Biuro Prawno - Konsultingowe "Pro-Lex" Sp. z o.o. specjalizuje się w:
-obrocie wierzytelnościami, windykacji wierzytelności, wywiadzie gospodarczym.

Wymienione działania, podejmowane na zlecenie i rzecz wierzyciela, wymagają rozbudowanego zaplecza informatycznego (także potężnej bazy danych, którą dysponujemy), jego sprawnej obsługi oraz wykwalifikowanej kadry: ekonomistów, prawników oraz osób, które skutecznie koordynują w/w działania. Nasze Biuro spełnia te warunki ! Mamy udokumentowane sukcesy windykacji wobec dłużników z różną strukturą zadłużenia jednocześnie.

Wypracowaliśmy skuteczne sposoby windykacji (dopuszczalne na drodze prawnej) i jesteśmy dobrze przygotowani do podjęcia działań operacyjnych dostosowanych do następującej sytuacji:
- dłużnik nie płaci,
- dług został zaciągnięty z zamiarem wyłudzenia,
- wszelkie apele i wezwania wierzyciela nie skutkują,
- dłużnik dokonał w firmie zasadniczych przekształceń własnościowych lub prawnych,
- dłużnik zmienił miejsce pobytu, adres zameldowania,
- dłużnik sprzedał firmę.

Przy wykorzystaniu istniejących możliwości prawnych przeprowadzamy:
- odzyskanie wierzytelności (windykacja),
- kupno i sprzedaż wierzytelności,
- łączenie lub zamianę zobowiązań poprzez cesję,
- pośrednictwo w prowadzeniu kompensat zobowiązań,
- pomoc w oddłużaniu zobowiązań w bankach lub u wierzycieli,
- wywiad gospodarczy.

Zbieramy informacje o dłużniku oraz jego majątku (aby zabezpieczyć go na poczet zwrotu należności), jak również informacje niezbędne do oceny wiarygodności obecnych i przyszłych kontrahentów (wywiad gospodarczy) naszego Klienta. Udzielamy pomocy komornikom w wyjawieniu ukrytego przez dłużnika majątku. Podejmujemy też czynności mające na celu zabezpieczenie wierzytelności przed "przedawnieniem". Współpracujemy z Instytutem Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych w Krakowie, znanymi Kancelariami Radców Prawnych, Adwokatów i Notariuszy.

Mamy nadzieję, że nasza oferta zainteresowała Państwa. Warunki współpracy pozostają kwestią otwartą - do ustalenia.

68%

Należności odzyskanych
w ciągu 14 dni od przyjęcia sprawy

77%

Skuteczność w odzyskiwaniu
należności w postępowaniu sądowym

63%

Skuteczność w windykacji
należności z majątku członków zarządu

88%

Skuteczność w odnajdowaniu
ukrytego majątku