Regulamin strony


Kim jesteśmy
Biuro Prawno Konsultingowe „Pro-Lex” Sp. z o.o. (zwane dalej „Pro-Lex”) działa na terenie całego kraju i zagranicą, a naszymi klientami są głównie podmioty gospodarcze i osoby fizyczne. "Pro-Lex" specjalizuje się w obrocie wierzytelnościami, windykacją.
Adres naszej strony internetowej to: www.pro-lex.pl (zwana dalej „Strona”).
Biuro Prawno Konsultingowe „Pro-Lex” Sp. z o.o. (adres siedziby: 33-100 Tarnów, ul. Krakowska 38/3, NIP 873-26-82-486) jest Administratorem Danych Osobowych a osobą administrującą w imieniu podmiotu jest Przemysław Podlasiewicz.


Jakie dane osobiste zbieramy i dlaczego je zbieramy
Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania zawartej z Państwem umowy.
- Dane osobowe, w tym dane wrażliwe przetwarzane są w celu wykonania czynności opisanych w umowie.
- Dane osobowe przekazywane nam w procesie rekrutacji (otrzymujemy CV lub życiorys kandydata), są to informacje tj. imię i nazwisko, data urodzenia, telefon, adres zamieszkania, email, informacje o ukończonych studiach i doświadczeniu zawodowym kandydata
- Zbieramy logi jako materiał pomocniczy służący administratorowi Strony. Informacje zawarte w logach nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Stroną. Wykaz informacji przechowywanych w logach: publiczny adres IP komputera, czas nadejścia zapytania http, liczbę wysłanych przez Stronę bajtów, informacje o przeglądarce użytkownika, informację o przeglądanych podstronach Strony.
- Jeśli kontaktujesz się z nami za pomocą emaila lub telefonu to również przetwarzamy Twoje dane. Kontaktując się z nami, jednocześnie zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych w celu realizacji wskazanej przez Ciebie usługi.


Na jakiej podstawie przetwarzane są dane osobowe
Dane osobowe przetwarzane są na podst. art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). – umowa, art. 9 ust 2 lit f – do ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń. Dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO przetwarza się pod nadzorem władzy publicznej, którą w tym przypadku reprezentuje Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie.

Kto ma dostęp do danych
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty prowadzące hosting poczty elektronicznej, IT, księgowość, Vicarius e –kancelaria, sądy, prokuratury, urzędy, strony postępowania.

Jak długo przechowujemy twoje dane
Dane przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe mogą zostać przekazane do Państw Trzecich z listy umowy UE-USA Privacy Shilelds.

Jakie masz prawa
Masz prawo złożenia wniosku o:
- dostęp do danych (informacja o przetwarzanych danych oraz kopia danych),
- sprostowanie (poprawienie) danych,
- usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych w naszej bazie bezpodstawnie,
- ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych),
- przeniesienia danych do innego administratora danych (zakres określony w art. 20 RODO).
Zakres każdego z tych praw oraz okoliczności, w których można z nich skorzystać, wynikają z przepisów prawa. To, z którego uprawnienia będziesz mógł skorzystać, zależeć będzie np. od podstawy prawnej wykorzystywania przez „Pro-Lex” danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na adres grzegorz.podlasiewicz@adwokatura.pl lub na adres ul. Krakowska 38/3, 33-100 Tarnów.

Postanowienia końcowe
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
„Pro-Lex” nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Strony lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Strony.
Wszelkie uwagi co do strony oraz wnioski dotyczące danych osobowych, można zgłaszać na adres mailowy: przemyslaw.podlasiewicz@adwokatura.pl
Informacje zamieszczone na stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ciasteczka
Ciasteczko (HTTP Cookies, pliki cookies) - mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane jest głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Może być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną (źródło: Wikipedia).

Rodzaje ciasteczek:
- stałe - to pliki cookies, które są przechowywane po stronie użytkownika, aż do czasu ich wygaśnięcia, który może być różny dla różnych cookies lub do momentu ręcznego usunięcia ich z urządzenia przez użytkownika.
- sesyjne - to rodzaj cookies tymczasowych, które są przechowywane w przeglądarce użytkownika, aż do momentu zamknięcia sesji lub wyłączenia przeglądarki

Sposób zarządzania plikami cookies i metody ich usuwania są zależne od producenta przeglądarki internetowej.
- Chrome
- Internet Ex/plorer
- Mozilla Firefox
- Opera
Jednocześnie informujemy, że nie stosowanie plików cookies może wpłynąć niekorzystnie na działanie niektórych funkcjonalności naszej Strony.