Restrukturyzacja zobowiązań

Restrukturyzacja jest metodą radzenia sobie z istniejącymi wierzytelnościami w momencie, kiedy dłużnik nie może ich natychmiast uregulować. Polega to na eliminacji złych długów z wykorzystaniem różnych metod. Finalnym efektem takich działań ma być redukcja zadłużenia.

 

Specjalizujemy się w:

Restrukturyzacja zobowiązań

Restrukturyzacja długów może obejmować kilka podejmowanych łącznie lub niezależnie względem siebie, działań:
– wydłużenie okresu spłaty długu,
– zawieszenie spłaty rat,
– zmiana stopy procentowej stosowanej do wyliczania odsetek od zobowiązania,
– przewalutowanie długu (jeśli chodzi o długi walutowe),
– udzielenie nowego kredytu,
– konsolidacja zadłużenia,
– zmiana sposobu zabezpieczenia,
– redukcja zadłużenia.

O restrukturyzację zadłużenia dłużnik powinien postarać się już w momencie pojawienia się pierwszych przesłanek dotyczących zagrożenia jego płynności finansowej.

 

Jak działamy

Zapoznanie się ze sprawą

Konsultacje

Zaproponowanie najlepszego rozwiązania

Podjęcie działań windykacyjnycj