Windykacja

Zatory płatnicze powodowane trudnościami odzyskiwaniu należności od kontrahentów są bardzo poważnym problemem w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Stosowane przez nasze biuro techniki operacyjno-negocjacyjne w trakcie rozmów z dłużnikiem, wielokrotnie powodują odzyskanie pieniędzy bez straty klienta. Postępowania sądowe są kosztowne i czasochłonne. Aby uniknąć błędów w postępowaniu warto jest ograniczyć do minimum liczbę spraw oddawanych do sadu jeżeli istnieje realna szansa odzyskania należności na bazie informacji o dłużniku w postępowaniu przedsądowym.

Dlatego też, podczas procesu windykacyjnego najważniejsze jest doprowadzenie do sytuacji, w której dłużnik dochodzi do wniosku, iż rozwiązaniem jego problemów jest tylko spłata zadłużenia.

Wyróżniamy kilka typów windykacji:

Windykację polubowna

text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b vtext aaaaa text b

Windykacja sądowa

text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b
text aaaaa text b

Windykacja pozasądowa

text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b
text aaaaa text b

Windykacja egzekucyjna

text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b
text aaaaa text b

Windykacja po bezskutecznej egzekucji

text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b text aaaaa text b
text aaaaa text b

Jan Nowak

XYZ Company


Polecam firmę Pro-Lex, która często wspiera mnie w prowadzeniu przedsiębiorstwa.

Jak działamy

Zapoznanie się ze sprawą

Konsultacje

Zaproponowanie najlepszego rozwiązania

Podjęcie działań windykacyjnycj